dietologie.cz|xml/rss|Text verze|Grafická verze|Tisk
/ Dietní výživa / Semináře / 41. Diabetologické dny v Luhačovicích 2005

41. Diabetologické dny v Luhačovicích 2005

29.4.2005 11:37V pátek 22.4.2005 proběhlo ve společenském domě v Luhačovicích pracovní setkání sester.

revidováno dne: 29.4.2005

Diabetologické dny v Luhačovicích 2005
foto: redakce@dietologie.cz
Program XI. pracovního setkání sester při ČDS Luhačovice dne 22.4.2005 byl velmi bohatý, pestrý a zajímavý. O novinky v léčbě diabetu se přijelo zajímat mnoho zdravotních sester, ale také nutričních terapeutů nebo psychologů z různých nemocnic a lázeňských zařízení. Na setkání přijelo velmi mnoho odborníků, kteří prezentovali především praktické informace ze svého profesního života.
Blok přednášek
foto: redakce@dietologie.cz

První blok přednášek zaujala


 • MUDr. T.Hrachovinová CSc (IKEM Praha, Katedra psychologie FF UK Praha) Syndrom vyhoření v profesi zdravotní sestry
 • M. Koumarová (Interní ambulance Kroměříž) Syndrom vyhoření
 • K. Burešová (FN U sv. Anny Brno) Syndrom diabetické nohy – terapeutické přístupy – kazuistiky
 • E. Číhalová (IKEM Praha) Klinické transplantace Langerhansových ostrůvků v IKEM zahájeny

Diskuse, brožury, občerstvení
foto: redakce@dietologie.cz

Druhý blok přednášek probíhala řízená diskuse u posterů


 • J. Mašková (IKEM Praha) Selfmonitoring u diabetiků s DM 2.typu – naše zkušenosti z edukačního kursu
 • V.Havlová (IKEM Praha) Hodnocení intenzivní edukace selfmanagementu
 • M. Křížová (IKEM Praha) Proč recidivují ulcerace na nohou diabetiků?
 • S. Jandlová (UTB Zlín) Studie vlivu nošení diabetické obuvi na stav nohou diabetiků
 • J. Vašková (Baťa a.s. Zlín) Edukace diabetiků v oblasti péče o nohy
 • K. Čechová (IKEM Praha) Zkušenosti výzkumné sestry ze studie EURODIALE
 • V. Škvařilová (IKEM Praha) Zkušenosti s léčbou dlouhodobým analogem inzulínu v IKEM
 • Š Eisenreichová (IKEM Praha) Problematické aspekty záchytu diabetu 1. typu - kazuistika
 • J. Pacnerová (VFN Praha) Působí metformin také na cévní stěnu při diabetu 2. typu ?
 • H. Kůsová (FN Plzeň) Je vhodné umožnit pacientům výběr glukometru a inzulínové pumpy?
 • M. Jandová (FN Plzeň) Vliv rekondičních pobytů na kompenzaci DM
 • D. Šišáková (IKEM Praha) Hodnocení počtu nervových vláken v kožních biopsiích u nemocných s pokročilými formami diabetické nueropatie
 • K. Kudlová (LF UP Olomouc) Edukace zdravých probandů v rámci studie ELSIMED
 • K. Kudlová (LF UP Olomouc) Edukace zdravých probandů v rámci projektu DEGIF (Determination of Glycemic Index of selected Foods)
 • V. Šmejkalová ( 3. LF UK a FNKV Praha) Experimentální model redukční diety s vyšším podílem tuku a mufa
 • E. Číhalová (IKEM Praha) Transplantace langerhansových ostrůvků – historie a současnost
 • D. Kövešlygetyová (IKEM Praha) Náklady na léčbu diabetu mellitu při hospitalizaci
revidováno dne 29.4.2005
  Prohledat náš web:          ©opyright 2002–2020 redakce@dietologie.cz  Mapa stránek  Tisk  Tisk
Neaktivni
Přezdívka:
Dotaz: