dietologie.cz|xml/rss|Text verze|Grafická verze|Tisk
/ Dietní výživa / Semináře / 45. Diabetologické dny

45. diabetologické dny v Luhačovicích 2009

29.3.2009 17:10V termínu od 23. do 25. dubna se uskuteční v Luhačovicích tradiční diabetologické dny s pořadovým ročníkem 45. Program diabetologických dnů bude jako tradičně bohatý, pestrý a zajímavý, přijede spousta odborníků aby prezentovali nové trendy v léčbě diabetu.

revidováno dne: 29.3.2009

Luhačovice, diabetologické dny
foto: redakce@dietologie.cz
Odborný program 45. diabetologických dnů:

Čtvrtek 23.4. 2009 Městský dům kultury Elektra, Sál Rondo


 • 8.30 - 8.40 ZAHÁJENÍ Předsedající: M. Kvapil, V. Uličianský
 • 8.40 – 8.45 Předání Ceny České diabetologické společnosti a Ceny firmy Servier za nejlepší práce v oboru diabetologie za rok 2008.
 • 8.45 - 9.15 Syllabova přednáška S. Lacigová (Plzeň) Diabetes mellitus 1. typu a srdce
 • 9.15 - 9.45 Rázusova přednáška D. Gašperíková (Bratislava) Monogenovy diabetes na Slovensku
 • 9.45 - 10.00 Přestávka
 • 10.00 - 12.00 LÉČBA Předsedající: Z. Rušavý, J. Škrha
 • 10.00 - 10.15 L. Brunerová, V. Šmejkalová, J. Potočková, M. Anděl (Praha) Porovnání akutních metabolických účinků vysokotukové a konvenční diety. Pilotní studie
 • 10.15 - 10.30 H. Kahleová, T. Pelikánová (Praha) Vliv vegetariánské stravy na inzulínovou rezistenci a funkci β-buněk u nemocných s diabetem 2. typu
 • 10.30 - 10.45 I. Marková, L. Kazdová, H. Seidlová, M. Pravenec (Praha) Dlouhodobé podávání pioglitazonu zvyšuje aktivitu PKC ε a PKC θ v kosterním svalu u experimentálního modelu metabolického syndromu
 • 10.45 - 11.00 T. Edelsberger (Krnov) Zlepšení kompenzace diabetu v důsledku změny poměru prandiálního inzulinu a dlouhodobého analoga inzulinu detemir (Levemir 50:50)
 • 11.00 - 11.15 M. Kvapil, Z. Rušavý (Praha, Plzeň) Sledování bezpečnosti a účinnosti inzulínu glargin v režimu bazál/bolus u pacientů s diabetem 1. a 2. typu
 • 11.15 - 11.30 Z. Šumník, O. Cinek, J. Lebl, T. Danne za SWEET Study Group (Praha, Hannover – Německo) Jak se léčí dětský diabetes v Evropské unii: Projekt SWEET
 • 11.30 - 11.45 M. Honka, M. Hrdličková, A. Kotkolíková, D. Šalounová (Ostrava) Efekt systematické kalkulace bolusů inzulínu na poměr bazál/bolus a na profily bazálního dávkování u nemocných s diabetem 1. typu léčených inzulínovou pumpou.
 • 11.45 - 12.00 Z. Jankovec, M. Krčma, D. Čechurová, S. Lacigová, M. Žourek, Z. Rušavý (Plzeň) Vliv fyzické aktivity na rozvoj ketoacidozy po přerušení léčby inzulínovou pumpou (CSII) u pacientů s diabetem mellitem 1.typu
 • 12.00 - 13.30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA
 • 12.00 - 13.30 Řízená diskuse u posterů P1-P16 léčba DM 2. TYPU. Koordinátoři: M. Honka, Z. Rušavý.
 • 13.30 - 15.30 Komplikace (Sál Rondo) Předsedající: A. Jirkovská, B. Krahulec
 • 13.30 - 13.45 J. Charvát, M. Szabó, V. Zamrazil (Praha) Četnost maskované hypertenze u dobře kompenzovaných hypertoniků s diabetes mellitus 2.typu
 • 13.45 - 14.00 Š. Svačina, M. Matoulek, J. Lajka (Praha) Výsledky aktuálního průzkumu výskytu obezity v České republice
 • 14.00 - 14.15 L. Trešlová, J. Málková, L. Knot (Praha) Přínos stanovení kalciového skóre koronárních tepen pro predikci ischemické choroby srdeční u asymptomatických diabetiků 2. typu
 • 14.15 - 14.30 P. Piťhová, J. Hubáček, Š. Eisenreichová, J. Němčeková, T. Pelikánová, T. Neškudla, J. Piťha (Praha) Polymorfismus genu pro connexin 37 je spojen s postižením tepen dolních končetin u pacientek s diabetes mellitus 1. i 2. typu.
 • 14.30 - 14.45 A. Jirkovská, M. Dubský, R. Bém, L. Pagáčová, B. Sixta, M. Varga, B. Kožnar, J. Peregrin, E. Syková, Š. Langkramer (Praha) Terapie ischémie dolních končetin kmenovými buňkami u pacientů se syndromem diabetické nohy
 • 14.45 - 15.00 L. Štrbová, B. Krahulec, I. Waczulíková (Bratislava) Analýza osteomyelitídou postihnutých diabetických nôh
 • 15.00 - 15.15 R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, J. Lupínková, J. Skibová (Praha) Reproducibilita spektrální analýzy variability srdeční frekvence v akutním a chronickém stádiu Charcotovy neuroosteoarthropatie a její asociace s aktivitou kostní remodelace
 • 15.15 - 15.30 F. Musil, A. Šmahelová, S. Dusilová Sulková, B. Hájková M. Lášticová, P. Moučka, D. Judlová, L. Sobotka (Hradec Králové) Kontinuální sledování glykémie u pacientů v peritoneálním dialyzačním programu při použití glukózových dialyzačních roztoků
 • 13.30 - 15.30 GENETIKA A METABOLISMUS – I (Kinosál) Předsedající: T. Pelikánová, I. Klimeš
 • 13.30 - 13.45 M. Pravenec, J. Houštěk, V. Zídek, V. Landa, P. Mlejnek, L. Kazdová, T. W. Kurtz (Praha, San Francisco – USA) Přímý vztah variability mitochondriálního genomu k rizikovým faktorům diabetu 2. typu u konplastických kmenů potkana
 • 13.45 - 14.00 B. Bendlová, J. Včelák, M. Vaňková, P. Lukášová, K. Andělová, O. Bradnová, S. Pražáková, H. Kvasničková, J. Vrbíková (Praha) Silná asociace variant genu TCF7L2 s diabetem 2. typu a s gestačním diabetem, nikoliv se syndromem polycystických ovárií
 • 14.00 - 14.15 V. Němcová-Fürstová, T. Kopská, J. Kovář (Praha) Efekt nenasycených mastných kyselin na buněčnou smrt vyvolanou působením nasycených mastných kyselin
 • 14.15 - 14.30 J. Kopecký jr., E. Krušinová, P. Wohl, L. Kazdová, P. Mejnek, M. Pravenec, T. Pelikánová (Praha) Vliv 24-hodinové infuze tukové emulze na acipocytární fatty acid binding protein (A-FABP) u zdravých osob a pacientů s diabetem 2. typu
 • 14.30 - 14.45 E. Krušinová, P. Wohl, S. Kratochvílová, J. Kopecký jr., P. Mlejnek, M. Pravenec, L. Kazdová, T. Pelikánová (Praha) Adipocytární Fatty Acid Binding Protein (A-FABP) během hyperinzulinémie s a bez akutní blokády AT-1 receptoru u nemocných s diabetem 2. typu
 • 14.45 - 15.00 M. Maxová, I. Marková, L. Kazdová, H. Seidlová, M. Pravenec (Praha) Transgenní exprese lidského C-reaktivního proteinu u spontánně hypertenzních potkanů potlačuje sekreci adiponektinu a indukuje inzulinovou rezistenci
 • 15.00 - 15.15 J. Ukropec, P. Skyba, B. Ukropcová, P. Pobeha, T. Kurdiová, P. Joppa, I. Klimeš, I. Tkáč, D. Gašperiková, R. Tkáčová (Bratislava, Košice) TNFα signaling v tukovom tkanive pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc je ovplyvnený nízkym BMI
 • 15.15 - 15.30 T. Roubíček, Z. Lacinová, P. Kaválková, M. Bártlová, D. Haluzíková, J. Drápalová, M. Mráz, M. Matoulek, M. Haluzík (Praha) Hladiny preadipocytárního faktoru 1 u pacientek s obezitou a diabetes mellitus 2. typu: vliv dietní a farmakologické intervence


Pátek 24. 4. 2009 Městský dům kultury Elektra, Sál Rondo


 • 8.00-10.00 GENETIKA A METABOLISMUS - II Předsedající: M. Haluzík, M. Anděl
 • 8.00-8.15 I. Dostálová, T. Roubíček, M. Mráz, M. Bártlová, Z. Lacinová, D. Haluzíková, M. Michalský, M. Kasalický, M. Haluzík (Praha) Vliv obezity a diabetes mellitus 2. typu na sérové koncentrace makrofágového inhibičního cytokinu-1 a jeho regulace nízkokalorickou dietou
 • 8.15-8.30 Z. Hněvkovská, J. Diettrich, K. Kološtová, Z. Kováčová, E. Klimčáková, M. Kovačiková, M. Vítková, M. Bajzová, M. Dušková , L. Rossmeislová, V. Štich, J. Polák (Praha) Adiponektin inhibuje spontánní lipolýzu v isolovaných adipocytech neobézních subjektů
 • 8.30-8.45 S. Kratochvílová, A. Škoch, M. Dezortová, E. Krušinová, M. Hájek, T. Pelikánová (Praha) Vliv akutní hyperinzulinémie na metabolismus CNS hodnocený 1H MR spektroskopií
 • 8.45-9.00 M. Flekač, A. Hořínek, M. Jarolímková, J. Škrha (Praha) Vliv léčby perindoprilem na expresi vybraných genů u pacientů s diabetes mellitus 1. typu
 • 9.00-9.15 H. Malínská, M. Maxová, L. Kazdová, M. Pravenec (Praha) Telmisartan ve srovnání s losartanem zlepšuje inzulínovou rezistenci a dyslipidémii
 • 9.15-9.30 K. Zídková, P. Wohl, E. Krušinová, S. Kratochvílová, L. Kazdová, M. Klementová, T. Pelikánová (Praha) Vliv telmisartanu na plazmatické koncentrace vybraných adipokinů u nemocných s metabolickým syndromem
 • 9.30-9.45 B. Ukropcová, T. Kurdiová, A. Penesová, M. Škopková, Z. Rádiková, M. Vlček, J. Koška, R. Imrich, S. Zórad, M. Pura, P. Vaňuga, V. Belan, J. Payer, J. Ukropec, I. Klimeš, D. Gašperíková (Ľubochňa, Bratislava – Slovensko) Deficit rastového hormónu v dospelosti znižuje expresiu potenciálne protizápalového génu STAMP2 v ľudskom podkožnom subkutánnom tukovom tkanive.
 • 9.45-10.00 I. Tkáč, M. Kozárová, M. Javorský, L. Klimčáková, V. Habálová, M. Dobríková, J. Šalagovič (Košice) Vzťah medzi polymorfizmami niektorých kandidátskych génov a vekom diagnózy diabetes mellitus 2. typu
 • 10.00-10.30 PŘESTÁVKA
 • 10.30-11.30 Plenární schůze ČDS Zpráva o činnosti (M. Kvapil) Péče o nemocné s diabetem v ČR (data VZP) (M. Kvapil) Informace o průběhu MOET DM2 (M. Kvapil) Výkony v diabetologii (kódy) (A. Jirkovská) Informace o specializačním vzdělávání v diabetologii (T. Pelikánová) Informace o volbách do výboru ČDS (Z. Rušavý) Animovaný výukový film pro malé děti s cukrovkou (D.Neumann, B. Vavřinka)
 • 11.30-13.00 Polední přestávka
 • 13.00-15.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ
 • 13.00-14.00 P17– P26 MODY, DM 1.typu. Koordinátoři: Z. Šumník, S. Lacigová P37 – P46 GENETIKA A METABOLISMUS Koordinátoři: M. Haluzík, T. Pelikánová
 • 14.00-15.00 P27 – P36 Komplikace. Koordinátoři: A. Jirkovská, P. Piťhová P47 – P58 RF + VARIA. Koordinátoři: Š. Svačina, J. Bělobrádková
 • 15.00-16.45 VARIA Předsedající: A. Šmahelová, Š. Svačina
 • 15.00-15.15 V. Doničová, V. Donič, M. Babčák (Košice, Prešov) Kontinuálne monitorovanie glykémie odkrýva kritické miesta vyžadujúce terapeutický zásah u hranične kompenzovaných pacientov s DM 2. typu
 • 15.15-15.30 M. Mráz, P. Kopecký, J. Bláha, J. Křemen, Š. Svačina, R. Hovorka, M. Haluzík (Praha, Cambridge - Velká Británie) Využití kontinuální monitorace glykémie v kombinaci s počítačovým eMPC algoritmem pro intenzivní inzulínovou terapii u pacientů na kardiochirurgické JIP
 • 15.30-15.45 P. Girman, Z. Berková, J. Kříž, T. Koblas, K. Zacharovová, L. Pektorová, E. Dovolilová, M. Mindlová, E. Vávrová, R. Kožnarová, V. Bobek, M. Adamec, K. Lipár, J.Peregrin, F. Saudek (Praha) Retrospektivní vyhodnocení výsledků izolované transplantace pankreatu a Langerhansových ostrůvků u diabetiků 1.typu.
 • 15.45-16.00 J. Brož, V. Doničová, E. Šilhová, J. Krátká, M. Bodská (Praha, Košice – Slovensko) Chování pacientů s diabetes mellitus 1. typu v souvislosti s řízením motorového vozidla - výsledky pilotní studie dotazníkového šetření
 • 16.00-16.15 M. Krčma, L. Vokurková, D. Čechurová, E. Dvořáková, L. Vokurková, Z. Rušavý (Plzeň) Izolovaná hypotyroxinémie u žen s gestačním diabetem mellitem a její vliv na potřebu inzulínu.
 • 16.15-16.30 I. Dresslerová, J. Štefánková, P. Hůlek, V. Šafka, T. Fejfar, E. Čermáková, A. Šmahelová (Hradec Králové) Vliv diabetu na přežití cirhotiků po TIPS
 • 16.30-16.45 T. Vařeka, M. Zeman, A. Žák, E. Tvrzická, B. Staňková (Praha) Účinky mastných kyselin řady n-3 na složení lipoproteinů, lipoperoxidaci a glukózovou homeostázu u diabetické dyslipidémie, léčené kombinací statin-fibrát


Sobota 25. 4.2009 Městský dům kultury Elektra


 • 8.30-10.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK I Předsedající: J. Perušičová, T. Pelikánová
 • 8.30 – 9.00 D. Čechurová. Gestační diabetes
 • 9.00 - 9.30 R. Tkáčová. Spánková apnoe
 • 9.30 – 10.00 M. Anděl. Mírný chronický zánět, metabolický syndrom, diabetes mellitus a ateroskleróza
 • 10.00 - 10.30 Přestávka
 • 10.30 - 12.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK II Předsedající: S. Lacigová, J. Rybka
 • 10.30 – 11.00 K. Balihar. Céliakie
 • 11.00 - 11.30 J. Widimský jr. Sekundární hypertenze
 • 11.30 - 12.00 J. Rybka. Diabetický pacient a chirurgický výkon
 • 12.00 UKONČENÍ 45. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ


Kontakt na organizační výbor diabetologických dnů:


www.diadny.czrevidováno dne 29.3.2009
  Prohledat náš web:          ©opyright 2002–2020 redakce@dietologie.cz  Mapa stránek  Tisk  Tisk
Neaktivni
Přezdívka:
Dotaz: