transparent
Dietní výživa / Dietní výživa / Výživa dospělých / Devitalizace nádorů – záchrana nebo cesta do pekel?

Devitalizace nádorů – záchrana nebo cesta do pekel?

29.1.2012 22:13V současné době se mnoho vědců zabývá výzkumem, jak vyléčit zhoubné nádory. V poslední době se hodně diskutuje o nové metodě-devitalizaci nádorů.

Autor článku: Evžena Janovská DiS, nutriční terapeut


revidováno dne: 30.1.2012

Metodu devitalizace nádorů jako chirurgické řešení objevil český chirurg MUDr. Karel Fortýn, devitalizace nádorů stravou je známá déle. Toto téma mne velice zaujalo, prostudovala jsem odbornou literaturu na toto téma ráda se, vážení návštěvníci webových stránek, ráda podělím o tyto postřehy s vámi.

Co je nádorové onemocnění a jak vzniká


Buňky našeho těla se stále obnovují dělením, tím se nahrazují poškozené, opotřebované buňky a organismus se stále regeneruje. Během dělení dochází občas k chybám, tyto chyby se nazývají mutace. Dojde-li k mutaci v úsecích genu, které odpovídají za kontrolu růstu buňky, vznikne tumorová buňka. Tumorové buňky sice nekontrolovatelně rostou, ale sousední tkáň pouze utlačují, až když začnou do ní pronikat a ničit ji, jedná se o zhoubný (maligní) nádor. Aby mohl vzniknout zhoubný nádor, musí nádorové buňky překonat důmyslnou obranu organismu včetně imunitního systému a vytvořit si vlastní cévní systém a tím získat přímý přístup ke krvi. U onkologicky nemocného (nádorové onemocnění) dochází ke změnám v metabolismu sacharidů, lipidů (tuků) i proteinů (bílkovin). Nádorové buňky získávají potřebnou energii z glukózy anaerobním způsobem (za nepřístupu kyslíku), fermentací. Glukóza je štěpena fermentací za vzniku laktátu a kyseliny mléčné, která plní funkci ochranného štítu proti buňkám imunitního systému a též ničí buněčný obal zdravých buněk. Glykolýza (štěpení glukózy) anaerobním způsobem je pro organismus neefektivní, spotřebovává se tím více glukózy než při štěpené glukózy aerobním způsobem (za přístupu kyslíku). U onkologicky nemocného dochází ke zvýšenému štěpení tuků, změnám ve složení a tím i funkci lipidů, často i ke zvýšené hladině krevních tuků. V metabolizmu proteinů převažuje katabolická fáze (převažuje odbourávání tkání nad jejich výstavbou) a následkem ke ztrátě kosterní svaloviny, snížení celkových tělesných bílkovin, k poklesu imunitních funkcí. Existence buněk zhoubného nádoru se prokazuje krevními testy a histologickým nálezem.

Léčba


 • Chemoterapie – chemoterapie je v současné době spolu s chirurgickou léčbou základní terapií onkologických onemocnění. Chemoterapie spočívá v podávání cytostatik, tj. látek, které zabíjejí rychle rostoucích buněk (nevyzrálých buněk) a omezuje jejich schopnost rozmnožovat se. Rychle rostoucí buňky jsou nejen nádorové buňky, ale též buňky jaterní tkáně, červené a bílé krvinky, spermie, vajíčka. Nevýhodou chemoterapie je, že cytostatika nerozlišují mezi nádorovými buňkami a zdravými buňkami tkání. Mezi vedlejší účinky chemoterapie patří např. nevolnost, zvracení, záněty žil, lokální nekrózy (místní rozpad tkání), poškození ledvin, snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček, padání vlasů, plešatost, průjem, špatná tvorba krvinek, anémie, sterilita, poškození jater. Chemoterapie by měla být doplněna kvalitní životosprávou, aby byl organismus co nejméně oslaben. Klíčová je hydratace organismu, vyšší příjem tekutin zavodňujících organismus (pitná voda, stolní vody bez příchuti, neslazené ovocné čaje, slabý neslazený zelený, černý, bílý čaj) vede k rychlejší eliminaci (vyloučení) cytostatik z těla a tím i menším nežádoucím účinkům a menšímu poškození orgánů.
 • Hormonální terapie – Hormonální terapie spočívá v podávání hormonů ve vysokých dávkách, používá se u některých druhů nádorů, např. nádory prostaty. Vedlejší účinky jsou dle druhu podávaných hormonů.
 • Chirurgická terapie – jedná se o častý způsob léčby, který je využíván k odnětí nádoru, k podpůrnému odstranění jednoho ložiska, aby mohla být zahájena léčba proti zbývajícím ložiskům. Vedlejší účinky jsou dle místa chirurgického zákroku, např. dumping syndrom (stav snížené kapacity žaludku, obsah žaludku se rychle vyprazdňuje do střeva, krátce po jídle se dostaví zažívací potíže), který vzniká po odstranění části žaludku, syndrom krátkého střeva (po odstranění větší části tenkého střeva), jedná se o snížené vstřebávání živin v důsledku snížené vstřebávací plochy tenkého střeva, aj.
 • Radioterapie – jedná se o léčbu ionizujícím zářením (β, γ), jejím cílem je zničení rychle se dělících buněk. Radioterapie je vedle chemoterapie a chirurgické terapie součástí komplexní onkologické léčby. Mezi vedlejší účinky radioterapie patří např. nevolnost, zvracení, průjem, záněty střev, poruchy vnímání chuti, obtížné polykání, abdominální křeče (křeče v oblasti břicha), snížené vstřebávání, snížení imunity.
 • Devitalizace – devitalizace (latinsky zbavit života) v cíleném uzavření krevního zásobení nádoru podvázáním tepen i žil a ponecháním nádoru v organismu. Nádorová tkáň zbavená živin odumírá a vylučuje látky, které aktivují imunitní systém, který zlikviduje odumírající nádor. K aplikaci této metody je třeba silný imunitní systém. Jedná se o novou metodu, vyvinutou českým chirurgem MUDr. Karlem Fortýnem. Tato metoda je v současné době ve fázi výzkumu a šetření.
 • Alternativní metody – jedná se o různé metody, které používají léčitelé, jedná se např. o homeopatii, tradiční čínskou masáž, lymfodrenáž, biorezonence (pracuje na principu teorie, že hmota je nahuštěná energie, která je v určitých případech poměrně stabilní, léčba spočívá v odstranění negativních energetických vazeb). U těchto metod je třeba zvýšené opatrnosti, jinak mohou nadělat mnoho škody, např. neodborně provedená lymfodrenáž může podpořit metastazování nádoru. Někteří léčitelé používají k léčbě nádorů bylinky, bylinky mohou pomoci, ale pouze jako podpůrná léčba, nemohou samy zničit nádor. V širokém povědomí veřejnosti je metoda devitalizace nádoru stravou, tato metoda je založena na poznatku, že nádorové buňky potřebují zvýšené množství glukózy, její podstatou je výrazné omezení příjmu sacharidů a tím i glukózy a následné vyhladovění nádoru (nádor nedostane dostatek glukózy a tak bude zahuben hladem). Jedná se o nízkosacharidovou dietu různého typu a stupně, např. pouze konzumace mrkvové šťávy nebo celerového salátu několik dní až týdnů. Chtít zničit zhoubný nádor tímto způsobem je stejné jako chtít zahubit hlady parazita, např. tasemnici. Nádorové buňky se chovají stejně jako parazit, tj. silně egoisticky a autonomně. Při nedostatku potravy si nádorové buňky obstarají dostatek živin na úkor zdravých buněk, čímž dojde k oslabení tělo a jeho imunitního systému, který potřebuje bílkoviny a energii, ale nikoli nádorových buněk. Cílem správné stravy je posílit imunitní systém, poskytnout organismu potřebnou energii a tím oslabit nádorové buňky.


Strava – pomocník v boji proti nádorovému onemocnění


Strava při onkologickém onemocnění je individuální, záleží na lokalizaci postižení, na vedlejších účincích léčby i na aktuálním nutričním výživovém stavu nemocného. Je třeba sledovat nutriční stav nemocného. Sledování se provádí antropometrickými metodami (měření výšky, tělesné hmotnosti, BMI indexu, měření kožní řasy (nad tricepsem horní končetiny), ideální je měřit pomocí přístroje (např. přístrojem Bodystat) množství vody, tuku, svalové hmoty (v %) v těle), laboratorními metodami (vyšetření krve – albumin (fyziologická hodnota = 35-50g/l), prealbumin (fyziologická hodnota 0,1-0,4g/l), transferin (fyziologická hodnota=2-4g/l), vyšetření moče, nutriční screening (dotazník, týká se úbytku tělesné hmotnosti). Vyhodnocuje se též možnost příjmu potravy a příznaky (potíže) onemocnění. Dle možnosti příjmu potravy, stavu podvýživy, zdravotního stavu se stanoví způsob výživy (ústy, ústy + sipping (doplněk výživy, např. Nutridrink), enterálně (sondou), parenterálně (infuze).

Kvalitní potraviny u onkologicky nemocných pacientů


Jelikož u onkologicky nemocných převládá odbourávání tkání nad jejich výstavbou, je třeba navýšit příjem bílkovin na cca 1,5-2 g/kg denně. Tuky by měly tvořit 30-50 % z celkového množství energie. Sacharidům se nelze vyhnout, ale vhodné je upřednostňovat sacharidové potraviny s nízkým a středním glykemickým indexem. Cílem stravy je posílit imunitní systém a tím oslabit nádorové buňky. Imunitní systém potřebuje k dobré funkci dostatek energie (sacharidy, tuky), látky na obnovu (bílkoviny) a ochranné látky (vitamíny, minerály, různé ochranné látky). Strava onkologicky nemocných má být kvalitní, tj. má obsahovat co nejvíce přírodních látek. Potraviny mají být zpracovány šetrným způsobem (sušení, mražení, mléčné kvašení). Je vhodné se pokud možno vyhýbat konzervovaným potravinám, polotovarům, slazeným limonádám, která obsahují různé přídavné látky, konzervační látky. Jedná se o syntetické, chemicky vyrobené látky, které jsou zátěž pro nemocný organismus. Vhodným zdrojem sacharidů jsou potraviny, které kromě sacharidů obsahují ochranné látky (vitamíny, minerály), vlákninu. Vhodným zdrojem sacharidů jsou topinambury a pastinák, které obsahují polysacharid inulin (inulin se nevstřebává v tenkém střevě, odbourávají ho bakterie v tlustém střevě na mastné kyseliny). Je dobré pokud možno (někdy je vlivem postižení nádorem a potíží omezený výběr potravin) se vyhnout potravinám, které obsahují pouze sacharidy (např. bílá pšeničná mouka obsahuje pouze škrob, tj. polysacharid, bílý řepný cukr obsahuje pouze sacharózu (tj. glukózu a fruktózu) a konzumovat potraviny, které kromě sacharidů obsahují cenné látky, např. med obsahuje kvalitní rostlinné tuky, vitamíny, minerály. Výborné sladidlo je např. stevie. Vhodné tuky jsou rybí tuk, kvalitní rostlinné oleje, nejlépe směsi olejů nebo střídat druhy olejů (poměr omega 3 mastných kyselin a omega 6 mastných kyselin má být 3:1). Vyšší podíl omega 6 mastných kyselin vede k zánětlivým procesům v těle. Dalšími zdroji tuků je maso, ořechy, semínka. Je vhodná konzumace rostlinných i živočišných bílkovin. Z mléčných výrobků jsou nejvhodnější zakysané mléčné výrobky vzniklé mléčným kvašením (kyška, jogurty, podmáslí, biokys, aj.), mezi další potraviny vzniklé mléčným kvašením patří sýry (kromě mozzarelly a tavených sýrů, tvaroh, kysané zelí). Libové maso, ryby by neměly chybět na jídelníčku, rovněž je důležitá dostatečná konzumace ovoce a zeleniny (zdroj vitamínů, minerálů, vlákniny). Jídelníček může být zpestřen luštěninami, náhradami masa, zelenými natěmi, bylinkami, semínky, různými obilninami (např. sója, pohanka, jáhly, neloupaná rýže, aj.). Některé potraviny jsou zvlášť vhodné v boji s nádorovým onemocněním, např. rajčata (obsahují lykopen, který má protinádorový účinek), cibule, česnek (obsahují látky s protinádorovým účinkem), hlávkové zelí, brokolice obsahují glukosinoláty (sloučeniny síry, které neutralizují rakovinotvorné látky), červená řepa (posiluje imunitu, čistí organismus, podporuje krvetvorbu), čerstvé ovoce a zelenina je dobrým zdrojem vitamínu C (vitamín C je antioxidant, posiluje imunitu), zdroje zinku – maso (libové), mandle, listový salát, zelí (zinek aktivuje imunitní systém)), ořechy (zdroj selenu (antioxidant) a rostlinných tuků). Čerstvé bobuloviny (maliny, borůvky, jahody, ostružiny, černý rybíz) obsahují polyfenoly, které mají protinádorové účinky, kakao obsahuje látku, která brání vzniku mutací a zasahuje do produkce rakovinových buněk (hojným zdrojem kakaa je tmavá čokoláda min. 70%), kurkuma (koření, které obsahuje látky bránící metastazování buněk a podporující odumírání nádorových buněk), zelený čaj (obsahuje polyfenoly katechiny, které brání vytvářená kapilár pro zásobování nádorových buněk).

Co je dobré vyloučit při nádorovném onemocnění


Je třeba se vyhnout tučnému masu (při vzniku onkologického onemocnění hraje důležitou roli nadbytek živočišných tuků, zejména z masa), uzeným potravinám, připečeným a připáleným pokrmům, masu opečeného dohněda (při opékání vznikají škodlivé karcinogeny (rakovinotvorné látky)), příliš horkým pokrmům a nápojům. Ve výživě je třeba zohlednit aktuální zdravotní stav nemocného, např. luštěniny jsou výbornou potravinou, ale při nádorech střev, kdy je třeba omezit vlákninu a dodržovat zásady šetřící diety, jsou nevhodné. Strava při onkologickém onemocnění je individuální, závisí na potížích nemocného, na jeho individuálních nutričních potřebách i zdravotním stavu.

Tekutiny při nádorových nemocí


Důležité je nezapomínat na dostatek denního příjmu tekutin, vhodným doplňkem vody je čaj z měsíčku lékařského. Měsíček lékařský je léčivá bylinka, která má protinádorové účinky. Při výskytu komplikací je třeba postupovat individuálně, např. při suchosti v ústech se podávají potraviny s vyšším obsahem vody, při bolesti v ústech a při polykání jsou vyloučeny citrusové plody, horká strava, strava je tekutá a kašovitá podávaná v menších porcích, tekutiny jsou přijímány slámkou, při změně chuti je doporučeno užívat méně známá koření (např. tymián, oregano), při náhlé nevolnosti pomáhá příjem chladných tekutin po doušcích. Při snížené imunitě (po chemoterapii, radioterapii) je zákaz konzumace potravin s plísní, zakysaných potravin, strava se konzumuje pouze čerstvě připravená (ne ohřívaná), ovoce a zelenina musí být dokonale omytá, oloupaná, je třeba dodržovat zvýšenou osobní hygienu.

Další pomocníci v léčbě nádorových onemocnění


Důležitou úlohu hraje též dobrý psychický stav, dlouhodobý emoční stres ničí druh buněk imunitního systému zvaných NK (přirození zabíječi, z angličtiny natural killers), kteří mají nezastupitelnou roli v boji proti zhoubným nádorům. Postoj k životu hraje velice důležitou roli, optimistický postoj výrazně pomáhá v léčbě nádorových onemocnění. Oznámení diagnózy onkologického onemocnění je zatěžkávací zkouškou pro psychiku. Důležité je nebýt v této zatěžkávací zkoušce sám. Je třeba podpory ze strany rodiny, přátel, ale i odborníků, ale i aktivní spolupráce nemocného. Vhodné jsou různé formy relaxace (např. meditace, zájmová činnost, setkání s přáteli, muzikoterapie, aromaterapie, procházky přírodou), ale i dostatek spánku a odpočinku. Cílem relaxace a odpočinku je nastolení harmonie, která uklidňuje a eliminuje (omezuje stres, zmatek, neklid, strach, deprese a jiné negativní emoce). Dalším pomocníkem je pohybová aktivita, která závisí na fyzické kondici a zdravotním stavu jednotlivce (druh i intenzitu pohybu určí fyzioterapeut).  Dostatek pohybu spolu s dostatečným příjmem bílkovin zamezuje ztrátám svalové hmoty, podporuje tvorbu svalové hmoty, pohyb je též jednou z forem relaxace a detoxikace organismu. Přiměřený pohyb též podporuje fyzické i duševní zdraví a zlepšuje prognózu onemocnění.

Obecná doporučení


Mezi obecná doporučení patří též příjemné a pohodové stolování, krátká procházka mezi jídly, důkladné rozžvýkání potravy, upřednostňování čerstvě připravených jídel, podávat malé porce častěji.

Závěr


Při léčbě onkologických onemocnění je důležitý celostní přístup, tj. přístup, který neléčí pouze příznaky nemoci, ale který zahrnuje do léčby celého jedince. Alternativní metody nemají nahrazovat klasické léčebné metody, ale mají je podporovat.

Zdroje literatury


 1. Robert A. Weinberg, Jediná odrodilá buňka, jak vzniká rakovina, překlad: RNDr. Karel J. Angelis, vydavatel: Academia Praha, vydáno v roce 2003, ISBN 80-200-1071-8
 2. Eva Joachimová, MUDr. Radoslav Svoboda, MUDr. Jaroslav Svoboda, Devitalizace-oživená naděje, vydavatel: Nakladatelství RE Chrudim, vydáno v roce 2002, vydání první, ISBN 80-903069-0-x
 3. Doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc, Co je dobré vědět o výživě onkologicky nemocných, vydavatel. SOLEN s.r.o. olomouc, vydáno v roce 2008, ISBN 978-80-254-1525-2
 4. Johannes F. Coy, Maren Franzová, Výživou proti rakovině, překlad: Alena bezděková, vydavtel: Euromedia Group Praha, vydáno v roce 2010, první vydání, ISBN 978-80-249-1450-3
 5. Ing. Jarmila Mandžuková, Domácí lékař jinak, výživa jako základ zdraví, vydavatel: BRÁNA s.r.o. Praha, vydáno v roce 2006, první vydání, ISBN 80-7243-298-2
 6. http://www.e-stranka.cz/regenerace/2002/01/devitalizece.htm
 7. http://www.devitalizace.wz.cz/dc/dcUVOD.htm
 8. http://covamnereknou.blog.cz/1110/rakovina-je-jen-lehkym-onemocnenim-ne-vsak-podle-ministerstva

revidováno dne 30.1.2012

Redukční jídelníček

Zařazení článku:
Dietní výživa / Dietní výživa / Výživa dospělých / Devitalizace nádorů – záchrana nebo cesta do pekel?
Předchozí / další články ve stejné kategorii:
předchozíMotivace seniorů ke zlepšení stravovacích návyků dalšíPotraviny živočišného původu v antioxidační obraně organismu Výživa dospělýchVýživa dospělých
Reklama
Diety / Seznam a popis diet .. čísla diet Výživa / Směry ve výživě, zdravá výživa... Teorie / Bílkoviny, tuky, sacharidy... Dietologická poradna / Nutriční poradna Dietní recepty / Dietní i nedietní recepty s kJ Dieta jídelníček na míru / Jídelníčky na dietu ~ Bezlepkové potraviny / BLP výrobky Výživový poradce Praha / nutriční poradna
  Prohledat náš web:         

©opyright 2002–2020 redakce@dietologie.cz  Mapa stránek  Tisk  Tisk

Neaktivni
Chat s nutriční terapeutkou (výživovým poradcem)
Přezdívka:
Dotaz: